Transport morski w obrocie portowo morskim bierze udział pełny ciąg wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Zadaniem każdego z nich bywa wykonanie innego elementu ciągu logistycznego, co dla niewprawnego czytelnika może się okazać niezwykle skomplikowane od szeroko pojętego transportu morskiego.

Dlatego warto nieco, w prostych słowach a także bez sięgania po podręcznikowe definicje z zakresu logistyki, transportu i spedycji przybliżyć temat komercyjnego wykorzystania morskich szlaków handlowych.

Transport morski to oczywisty składnik przewozu ładunków morzem , a w szczególności są to statki oraz porty. Transport towarów  odbywa się między innymi przy wykorzystaniu kontenerów morskich.

Port, miejsce na styku lądu a także wody to pierwszy z omawianych przystanków. Jego nabrzeża, falochrony, ostrogi, moli oraz pirsy zwane są infrastrukturą. Wszystkie a urządzeni przeładunkowe, dźwigi, suwnice nabrzeżowe i placowe to suprastruktura. Wszelkie te urządzenia wliczane w skład mniej lub niezwyklej wyspecjalizowanych terminali przeładunkowych służą jednemu: gdy najszybciej, najtaniej oraz prosto załadować oraz wyładować produkty (transport kontenera) na oraz ze statku.

Znaczącą rolę gra tutaj zarówno alokacja ładunków na jednostkach pływających. Umiejętne rozmieszczenie np. kontenerów (kontener transport) na statku, nazywane sztauowaniem ma decydujące znaczenie w ekonomii transportu. Statek odwiedza przecież sporo portów, natomiast chodzi o to iżby suwnice za wszelkim razem musiały wykonać kiedy najmniej ruchów aby załadować czy wyładować dany kontener.

Statek opuszcza port. Kontenerowiec, masowiec czy tankowiec – zawsze mas woje go armatora czyli właściciela, co nie znaczy, iż bywa to rola tożsama z rolą jego operatora. Statki mogą być czarterowane a także w tej roli pływać na zadanych poprzez operatora linii kierunkach. Należałoby dodać, ze tzw. Trampy w gospodarce morskiej, czyli „wolne” statki pływające od portu do portu w poszukiwaniu ładunku np. usługi transport kontenera do teraz prawdziwa rzadkość. Dominują stałe połączenia liniowe obsługiwane poprzez wspomnianych operatorów dające wysokospecjalistyczne usługi „kontener transport”.

Ważny może być zarówno temat samych ładunków przewożonych przez statki. Kto zajmuje się ich pozyskiwaniem? W branży transport morski przeważnie firmy agencyjne, jakich na rynku może być niezmiernie mnóstwo, od małych działających miejscowo, po wielkie ogólnoświatowe korporacje. Ich zadaniem bywa kontakt z dostawcą bądź zarówno odbiorcą towar, transport kontenera a także w ramach współpracujących z nimi serwisów liniowych zapełnienia „slotów” na statkach.

Warto tu zwrócić uwagę, ze agent działa raczej od strony operatora linii/armatora, niż od strony zlecających kontener-transport. W imieniu właściciela ładunku działa spedytor – firma spedycyjna, która zajmuje się organizacją transportu towarów od strony logistycznej jak również prawnej. Firma spedycyjna sama niejednokrotnie musi korzystać z pomocy innych firm: transportowych – mających w dyspozycji tabor samochodowy bądź także kolejowy, kontrolnych – zajmujących się sprawdzaniem towaru, jego rzeczoznawstwem i musi współpracować z szeregiem podmiotów państwowych biorących udział w obrocie portowo-morskim, gdy choćby z Urzędem Celnym.

Pożądane byłoby wyjaśnić ponadto termin transportu intermodalnego, który non stop częściej spotykany jest w nazewnictwie obrotu morskiego. Otóż jest to nic innego, jak organizacja transportu ładunku bądź zarówno całych ciągów logistycznych z zastosowaniem mnóstwo środków przenoszenia towarów: statków, samochodów bądź pociągów oferujących transport kontenera.

Translation

NewStatPress
Visits today: _