Oddziaływanie kryzysu kontenerowego na dochody grupy Maersk

Ostatnie kilka miesięcy to wybitnie ciężka sytuacja w przypadku branży morskiej spedycji. Opłaty za fracht zmniejszają się bez przerwy, i póki co nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała ulec radykalnej poprawie. Na taki stan rzeczy złożyło się kilka przyczyn. Przede wszystkim bardzo zwolniła chińska gospodarka, a oprócz tego na oceanach jest aktualnie naprawdę duża nadpodaż statków, co również wpływa na wyniszczającą wojnę na ceny. Budowa teraz oddawanych statków zaczynała się parę lat temu, kiedy na rynku była zupełnie inna sytuacja. Największa ilość oddawanych jednostek zbiegła się z startem kryzysu w branży, i okazało się nagle, że duża ich część po prostu nic nie ma do roboty. Rzecz jasna taka sytuacja nie jest bez wpływu na ogólną kondycję armatorów. Większość z nich notuje dużo mniej zysków, a niektórzy z armatorów wręcz zaczynają mieć straty. To wszystko zaczęło wymuszać podejmowanie radykalnych działań aby ograniczyć koszty, firmy szukają tu różnych sposobów na to, żeby mimo obecnego kryzysu działać na odpowiednim pułapie.

Jakie znaczenie ma kryzys kontenerowy na dochody grupy MaerskTen globalny kryzys dotknął także nawet liderów z tej branży, co bardzo dobrze można zobaczyć na przykładzie firmy Maersk Group. W ciągu bieżącego kwartału obecnego roku miała ona jedynie 224 miliony dolarów zysków, co naprawdę jest niewiele w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy było to 1,6 miliarda. Spadek przychodów miał miejsce w większości spółek duńskiego kolosa, oprócz Damco, Maersk Drilling i Maersk Tankers. Jeśli chodzi o Maersk Transport spory wpływ na rentowność tej spółki ma naprawdę niski poziom cen ropy, co spowodowało bardzo duży popyt na nią. Za to największy przewoźnik kontenerowy, to znaczy Maersk Line w bieżącym kwartale zanotował tylko trzydzieści siedem milionów dolarów zysku. Rok temu było to aż 714 milionów, więc różnica jest naprawdę bardzo duża. Jak jednak powiedział niedawno Nils S. Andersen, prezes Maersk Group, armator jest dość zadowolony z uzyskanych w tym roku wyników. Mimo bardzo trudnej sytuacji udało się wygenerować zysk w wysokości ponad 200 milionów, w szczególności cieszy obrona przez Maersk Line pierwszego miejsca w żegludze kontenerowej.
.

Translation

NewStatPress
Visits today: _