Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Problem z dokładną wagą przewożonych kontenerów jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety jeszcze do niedawna było to traktowane przez firmy z branży niezbyt rygorystycznie. Co prawda w dokumentach przewozowych waga powinna być podawana, lecz często nie pokrywała się zupełnie z rzeczywistością. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę planowany jest całościowy rozkład kontenerów w ładowniach, to wszelkie różnice mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo statku. Bywały nawet przypadki wywróceń z tej właśnie przyczyny, kontenerowce miewały problemy z właściwą sterownością, więc wreszcie zdecydowano się rozwiązać kompleksowo problem. Od pierwszego lipca roku 2016 w życie wchodzą przepisy jakie wymuszają dokładne ważenie wszystkich kontenerów transportowanych na statku. Tego typy zmiany planowane były od wielu lat, lecz dopiero teraz ostatecznie się udało dojść do pełnego porozumienia w tej sprawie. Po pierwsze podstawową barierą były spodziewane koszty, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury związane z tym, żeby przygotować ładunek do przewozu.Nowe zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Mające obowiązywać w tym zakresie będą wymagać, aby przed załadowaniem każdego kontenera na pokład statku jego faktyczna waga została zmierzona i przekazano ją terminalowi i przewoźnikowi. Jednocześnie konieczna będzie odmowa przyjęcia ładunku, którego waga nie była potwierdzona. Jeżeli będzie chodzić o procedurę ważenia, to przewidywane są dwie oficjalne metody. Jako pierwszą można wymienić całościowe ważenie kontenera za pomocą odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Metoda ta ma jednak dwie dość ważne wady, czyli będzie wymagała zakupu drogiego sprzętu do ważenia, a oprócz tego może być problem ze zdarzającymi się zmianami. Następna metoda polega na tym, że na bieżąco się waży poszczególne wkładane do środka ładunki, a później na koniec dodaje się do całości ciężar pustego kontenera. Ta metoda będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy w czasie samego ważenia, lecz jej dużą zaletą jest to, że od razu będzie się znało ciężar ładunku. Przepisy będą także regulować zakres odpowiedzialności za zaniedbania w tej kwestii, nawet z możliwością nakładania sankcji karnych.

Translation

NewStatPress
Visits today: _