Nowe plany ministerstwa na pomoc dla naszych stoczni

Polskie stocznie sporą część produkcji sprzedają do innych krajów, gdzie 0 %. Lecz dotychczasowe regulacje podatkowe są niezbyt korzystne z punktu widzenia stoczni. Z tego też powodu Ministerstwo zajmujące się żeglugą śródlądową i morską zaprezentowało 23 marca szereg ważnych zmian które dotyczą zagadnień związanych z podatkami, a jakich podstawowym celem ma być zagwarantowanie stoczniom działającym u nas znacznie lepszej konkurencyjności. Spotkanie w tej sprawie zorganizowano w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i byli na nim obecni najważniejsi przedstawiciele branży stoczniowej. Brały więc w nim udział całe zarządy firm które są zrzeszone Związku Pracodawców Forum Okrętowe oraz wielu innych prywatnych i państwowych zakładów stoczniowych. Cała branża z dużym zainteresowaniem odniosła się do przedstawionych pomysłów, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że dotyczyć by one miały wszystkich zarejestrowanych w Polsce firm produkujących statki, a podmiotów tych jest coraz większa ilość i rozwijają się w dynamicznym tempie.

Pierwsze pociągi na nowo otworzonej trasie zaczęły jeździć w drugie połowie stycznia, i robić to aktualnie mogą znacznie szybciej niż do tej pory. Kolejne plany ministerstwa na wsparcie dla naszych stoczni
Jedną z bardziej istotnych deklaracji, jaka padła w czasie spotkania, jest radykalna zmiana w sposobie liczenia podatku VAT. Przy sprzedaży nowych statków do innych krajów wynosi ona 0 procent, jednak wykonawca musi oddać należności wszystkim dostawcom części podczas prac budowlanych, a rozliczone wszystko może być dopiero w momencie zakończenia transakcji. A że część projektów się ciągnie przez kilka lat, to w tym czasie środki pieniężne zwyczajnie są zamrożone, co ma znaczący wpływ na finansową płynność. Propozycje chcą zmienić obowiązek rozliczenia tego podatku na firmy dostarczające części. Dzięki temu, że produkcja części jest dużo szybsza, to dostawcy odczują dużo mnie nałożone na nich zobowiązanie, bo zwyczajnie dużo szybciej dostaną zwrot zapłaconego podatku. Rozwiązanie tego typu mogłoby znacząco poprawić kondycję stoczni, które obecnie około dwudziestu procent środków przeznaczonych na zakup wyposażenia pozostawiają w postaci podatków, a co się w tym wiąże mieć to również będzie spore znaczenie przy negocjowaniu kredytów.
.

Translation

NewStatPress
Visits today: _