Spadek zamówień na kontenerowce w minionym roku

Ostatni okres czasu nie dawał dużo optymizmu dla armatorów jacy działają na międzynarodowym rynku. Zawirowania na rynku w Chinach przyczyniły się do znacznego spadku przewozów, na przykład rudy żelaza do tego kraju i sprzedawanych towarów do klientów z wielu krajów. Poza tym powiększająca się ilość wodowanych jednostek powoduje, że ceny za fracht regularnie maleją, pojawiają się nawet sytuacje, że rosnąca ilość statków musi czekać przymusowo przy nabrzeżach na zlecenie. Wszystko to ma znaczący wpływ na najmniejszy od ćwierćwiecza wzrost światowej floty kontenerowców. Jak podają raporty firmy analitycznej Alphaliner w następnym roku szybkość wzrostu nie przekroczy raczej 5 procent, co w nawiązaniu do ponad dziesięciu w roku 1990 jest rzeczywiście mało. Już w poprzednim roku tempo rozwoju zmniejszyło się do wysokości około 5,5, w tym szacowane jest jeszcze mniejsze i jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, kolejne lata również będą słabe. Zresztą mając na uwadze obecną sytuację armatorom wcale nie będzie się spieszyło do tego, aby rozpoczynać nowe projekty, wręcz przeciwnie, coraz więcej statków zostaje oddana na złomowanie.

Duży spadek zamówień na produkcję kontenerów w ostatnim roku

Tego typu sytuacja jest przede wszystkim rezultatem bardzo dużej nadwyżki miejsc w ładowniach. Żeby rejs był opłacalny, to kontenerowiec załadowany być musi praktycznie do samego końca, w innym wypadku będzie trzeba do tego dołożyć. W szczególności będzie to dotyczyć kontenerowców o największej ładowności, których w ostatnim czasie oddano bardzo duże ilości do użytku. Tylko w minionym roku na wody wypłynęło sześćdziesiąt takich jednostek, każda mająca ładowność około 20 tysięcy jednostek, a bez przerwy w stoczniach montowane są kolejne. Ocenia się, że kolejne dwadzieścia procent wszystkich zamówień na świecie właśnie stanowią statki o takiej właśnie pojemności. Lecz już teraz pojawia się dużo sygnałów które mówią o tym, że ilość największych kontenerowców jest zbyt wielka. Tak naprawdę są one użytkowane jedynie na trasach z Chin do Europy, bo jedynie tam będą one w stanie utrzymać właściwy poziom rentowności. Oczywiście przy spełnieniu warunku, że wypełni się je w odpowiednim stanie, dlatego też rośnie presja ze strony armatorów, aby za wszelką cenę znaleźć należytą ilość ładunku.

Translation

NewStatPress
Visits today: _